Research Outputs
(All)

Resultados encontrados

Results 1-1 of 1

An oligoclonal combination of human monoclonal antibodies able to neutralize tetanus toxin in vivo [2019]

Aliprandini, Eduardo ; Takata, Daniela Yumi ; Lepique, Ana; Kalil, Jorge; Boscardin, Silvia Beatriz; Moro, Ana Maria
Toxicon X 2019 Apr;2:100006